Kết quả đợt Early Decision và Early Action – Những điều bạn nên biết!

Các trường đại học đã bắt đầu có kết quả ...

Read More →

Kết quả đợt Early Decision và Early Action – Những điều bạn nên biết!2019-12-20T02:21:26+00:00

Học sinh lớp 11 cần chuẩn bị những gì để chuẩn bị nộp hồ sơ đại học?

Lớp 9 và lớp 10 là khoảng thời gian bạn ...

Read More →

Học sinh lớp 11 cần chuẩn bị những gì để chuẩn bị nộp hồ sơ đại học?2019-10-09T07:27:19+00:00

Những điều quan trọng học sinh cần biết khi điền hồ sơ trên hệ thống Common App

Trong mục “ My colleges" là những thông tin cơ ...

Read More →

Những điều quan trọng học sinh cần biết khi điền hồ sơ trên hệ thống Common App2019-10-06T21:30:58+00:00