Call Us Today!    (1) 402.475.8175    |    (84-24) 37.591.688    |    (84-28) 38.222.812|info@amvnx.com

COLLEGE JUMPSTART SCHOLARSHIP – CUỘC THI HỌC BỔNG ĐẠI HỌC MỸ

AMVNX Scholars Foundation, quỹ học bổng được sáng lập bởi tổ chức giáo dục Mỹ AMVNX dành cho tài năng trẻ Việt Nam, trân trọng thông báo khởi động cuộc thi học bổng đại học Mỹ [...]

COLLEGE JUMPSTART SCHOLARSHIP – CUỘC THI HỌC BỔNG ĐẠI HỌC MỸ2019-05-14T01:49:56+00:00

PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP CÙNG ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH TRƯỜNG WORCESTER ACADEMY

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/oYoXhK8TNazHUPJU2 🔆Tiếp nối các chương trình hội [...]

PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP CÙNG ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH TRƯỜNG WORCESTER ACADEMY2018-10-31T20:24:05+00:00