Rất nhiều phụ huynh và học sinh thắc mắc không biết phải sắp xếp các hoạt động ngoại khóa như thế nào để bộ hồ sơ apply được ấn tượng hơn. Dù khá chủ quan nhưng Hội đồng tuyển sinh sẽ có nhiều ý kiến khác nhau khi đánh giá những hoạt động mà học sinh tham gia ngoài giờ học.

 

Hội đồng Tuyển sinh sẽ dựa vào những yếu tố chính sau để đánh giá hoạt động ngoại khóa:

 1. Số năm học tham gia hoạt động ngoại khóa
 2. Mỗi tuần tham gia mấy buổi
 3. Khả năng lãnh đạo
 4. Phạm vi tác động của hoạt động ngoại khóa đó

 

Sẽ có 10 chỗ trống trong Common App để học sinh điền hoạt động ngoại khóa . Trước khi điền, bạn nên liệt kê tất cả những hoạt động mình đã tham gia, sau đó sắp xếp theo thứ tự từ hoạt động quan trọng nhất cho đến ít quan trọng; hoặc sắp xếp theo nhiệm vụ, hoạt động nào yêu cầu thực hiện nhiều công việc nhất thì xếp đầu tiên.

 

Tiêu chí đầu tiên – số năm bạn tham gia hoạt động ngoại khóa, hãy cộng điểm tương ứng: 

 • 4 điểm nếu tham gia trong 4 năm
 • 3 điểm nếu tham gia trong 3 năm
 • 2 điểm nếu tham gia trong 2 năm
 • 1 điểm nếu tham gia trong 1 năm

 

Tiêu chí thứ 2 – số giờ hoạt động ngoại khóa bạn tham gia trong tuần, hãy cộng điểm tương ứng:

 • 4 điểm nếu tham gia 20h / tuần
 • 3 điểm nếu tham gia 15h / tuần
 • 2 điểm nếu tham gia 10h / tuần
 • 1 điểm nếu tham gia ít hơn 5h / tuần

 

Tiêu chí thứ 3 – khả năng lãnh đạo:

 • 4 điểm nếu giữ chức vụ cao nhất như Chủ tịch CLB, Quản lý,…
 • 3 điểm nếu như giữ chức vụ cao thứ 2, ví dụ như Phó Chủ tịch CLB, trợ lý của Quản lý
 • 2 điểm nếu giữ các chức vụ khác như Thư ký, Thủ thư,…
 • 1 điểm nếu như chỉ là thành viên bình thường

 

VÍ DỤ:

Nếu 1 học sinh  tham gia ba hoạt động ở trường:

 1. Làm gia sư ở trường tiểu học một giờ / tuần. Không giữ vị trí leader. Chỉ làm gia sư cho các trường tiểu học gần nhà. Làm gia sư trong năm lớp 11 và 12.
 2. Đội trưởng đội bóng đá của trường. Luyện tập 15h / tuần. Tham gia đội bóng từ năm lớp 9 đến năm lớp 12. Đạt giải nhì khi đi thi đấu cấp thành phố.
 3. Làm thêm tại một cửa hàng vào mùa hè. Làm việc 15h / tuần vào hai mùa hè vừa rồi.

 

Đối với hoạt động đầu tiên:

Học sinh này sẽ được 2 điểm vì đã làm gia sư trong 2 năm, 1 điểm vì làm 1h / tuần, 1 điểm vì không phải là leader và 1 điểm nữa vì chỉ làm gia sư ở một phạm vi nhỏ (các trường tiểu học gần nhà)

TỔNG CỘNG: 5 ĐIỂM

 

Đối với hoạt động thứ 2: 

Học sinh này sẽ được 4 điểm vì chơi trong đội bóng đá của trường. 3 điểm vì luyện tập cùng cả đội 15h / tuần. 4 điểm vì là đội trưởng đội bóng vào năm lớp 12 và 3 điểm nữa vì tham gia thi đấu cấp thành phố.

TỔNG CỘNG: 14 ĐIỂM

 

Đối với hoạt động thứ 3: 

Học sinh này sẽ được 2 điểm vì đã làm việc trong cả 2 mùa hè liên tiếp. 3 điểm vì làm việc 15h / tuần, 1 điểm vì chỉ làm cấp nhân viên và 1 điểm nữa vì chỉ làm việc ở một cửa hàng ở gần nhà

TỔNG CỘNG: 7 ĐIỂM

 

Vậy nên, khi điền các hoạt động ngoại khóa, học sinh trên nên liệt kê việc mình tham gia đội bóng trước, sau đó đến việc làm thêm ở cửa hàng và cuối cùng là đi làm gia sư.

 

Dù thước đo đánh giá của các trường Đại học là khác nhau nhưng hầu hết các trường đều rất coi trọng vai trò, sự gắn bó và tác động của học sinh đến mỗi hoạt động ngoại khóa đã tham gia. Do hội đồng tuyển sinh sẽ đọc qua hồ sơ rất nhanh, cho nên các bạn học sinh cần sắp xếp thứ tự và chi tiết của từng hoạt động ngoại khóa sao cho làm nổi bật được hoạt động đó có ý nghĩa với mình cũng như đối với trường Đại học như thế nào.