Call Us Today!    (1) 402.475.8175    |    (84-24) 37.591.688    |    (84-28) 38.222.812|info@amvnx.com
News2019-01-28T10:39:28+00:00

NEWS

COLLEGE JUMPSTART SCHOLARSHIP

January 17th, 2019|

AMVNX Scholars Foundation, quỹ học bổng được sáng lập bởi tổ chức giáo dục Mỹ AMVNX dành cho tài năng trẻ Việt Nam, trân trọng thông báo khởi động cuộc thi học bổng đại học Mỹ “College Jumpstart Scholarship” lần thứ 1.

Read more...