Tin tức - sự kiện

Chuyên mục: Tháng Sáu 22, 2022

Bên cạnh các thời hạn nộp đơn như RD, ED/ ED, Rolling Admission là một hình thức tuyển sinh cuốn chiếu rất phổ biến ở các trường đại học Mỹ. Thời hạn nhận hồ sơ thông thường sẽ là khoảng đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 4 năm tiếp theo.

Rolling admission – những lưu ý khi ứng tuyển đại học Mỹ

Bên cạnh các thời hạn nộp đơn như RD, ED/ ED, Rolling Admission là một hình thức tuyển sinh cuốn chiếu rất phổ biến ở các trường đại học Mỹ. Thời hạn nhận hồ sơ thông thường sẽ là khoảng đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 4 năm tiếp theo.