Tin tức - sự kiện

Chuyên mục: Tháng Sáu 23, 2022

Nộp đơn ứng tuyển vào các trường THPT nội trú Mỹ là 1 quá trình dài hơi đòi hỏi nhiều yếu tố. Bên cạnh điểm GPA, các chứng chỉ tham gia hoạt động ngoại khóa, bài thi TOEFL…hồ sơ ứng tuyển vào các trường nội trú Mỹ còn đòi hỏi nhiều thành phần khác nữa.

Hồ sơ ứng tuyển vào các trường THPT nội trú Mỹ gồm những gì?

Nộp đơn ứng tuyển vào các trường THPT nội trú Mỹ là 1 quá trình dài hơi đòi hỏi nhiều yếu tố. Bên cạnh điểm GPA, các chứng chỉ tham gia hoạt động ngoại khóa, bài thi TOEFL…hồ sơ ứng tuyển vào các trường nội trú Mỹ còn đòi hỏi nhiều thành phần khác nữa.