Sự kiện nổi bật

Giao lưu cùng đại diện trường Christchurch school (29/2/2024)

Giao lưu cùng đại diện trường Christchurch school (29/2/2024)

17/01/2024

Hội thảo giao lưu cùng đại diện tuyển sinh trường Christchurch sẽ diễn ra vào lúc 20:00, Thứ 5, ngày 29/2/2024 qua Zoom

Giao lưu cùng đại diện trường Riverside Preparatory Academy (6/4/2024)

Giao lưu cùng đại diện trường Riverside Preparatory Academy (6/4/2024)

17/01/2024

Hội thảo giao lưu cùng Đại diện tuyển sinh trường Riverside Preparatory Academy do AMVNX tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20:00, Thứ 7, ngày 6/4/2024

Gặp gỡ đại diện tuyển sinh trường The Pennington School (18/5/2024)

Gặp gỡ đại diện tuyển sinh trường The Pennington School (18/5/2024)

17/01/2024

Hội thảo giao lưu cùng Đại diện tuyển sinh trường The Pennington School do AMVNX tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 20:00, Thứ 7, ngày 18/5/2024

Loading...