Tin tức - sự kiện

Được thành lập vào năm 1957, North Broward Preparatory school là một trong những trường quốc tế tốt nhất tại Florida.